Økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering er et gigantisk samfunnsproblem!


Og krever store ressurser av finansforetakene. Det enkelte foretak må sette seg inn i et komplisert regelverk og skape sitt eget system for å verifisere kundene. Det krever ressurser, manuelle operasjoner, arbeidskraft og gir en risiko for å ikke følge kontroll og verifisering knyttet til EU og finanstilsynenes regler og retningslinjer.

Ressurskrevende og kostbare prosesser for finansforetakene
– I dag må regulerte selskaper (finansforetak, forsikringsselskap, banker med flere som står under Finanstilsynets tilsyn) foreta en KYC (Know Your Client/Customer) verifisering, forteller CEO i Invidem, Marit Bø Bornstein.

Med lang erfaring fra bransjen, norsk bakgrunn og bosatt i Sverige, har hun et godt grunnlag for å forstå det nordiske finansforetaks-markedet. Invidem ble grunnlagt i 2019 av seks ledende banker i Norden som en joint venture for felles beste.

– De seks bankene har det til felles at de bruker store ressurser på den samme sjekken av kundene. Og tanken om at dette kunne standardiseres og gjøres av én og samme profesjonelle aktør, var nærliggende, forteller hun.

Spesialist på KYC
Invidem bruker teknologi og spesialisert kompetanse for å skape en effektiv KYC-prosess med en god kunde- og brukeropplevelse. Det nordiske selskapet har i dag 40 ansatte, fra 10 forskjellige nasjonaliteter, inkludert håndplukkede eksperter innen KYC og teknologi. Invidem opptrer uavhengig og er tilgjengelig for alle virksomheter som krever generell og compliant KYC -informasjon.

– Vi samler in, verifiserer og validerer data i et forretningsforhold, forteller Bornstein.

Prosessen følger en nordisk datastandard som de seks eierbankene har avtalt med bakgrunn i de regulatoriske kravene. Datastandarden opptar flere enn 250 datapunkter innenfor fem ulike kategorier: Generell informasjon, forretningsinformasjon, finansiell informasjon, informasjon om eierstruktur og reell eierinformasjon.

En tjeneste for alle selskaper
KYC er en kostbar oppgave for virksomheter som opererer i finansnæringen. Invidems tjeneste er et enkelt utgangspunkt for pålitelig og kompatibel KYC-informasjon. Ved å benytte Invidems tjenester vil bedriften få en rask, effektiv og alltid regelverks-oppdatert KYC-sjekk. Også de selskapene som gir informasjon om sin virksomhet, får mange fordeler. Ved å velge Invidem, kan de enkelt gi informasjonen sin til flere forskjellige partnere uten å måtte registrere informasjonen flere ganger.

– Tjenestene tilbys i hele det nordiske markedet, forteller Marit Bø Bornstein. Det vil gi en tryggere verden og økt tillit til finansielle tjenester, og er kostnadseffektivt, avslutter hun engasjert.


Om Invidem

Invidem ble grunnlagt i 2019 av seks ledende banker i Norden som et joint venture for felles beste. Selskapet bruker teknologi for å skape en effektiv og uanstrengt KYC -prosess og samtidig fremme moderne økonomisk kriminalitetsforebygging. Det nordiske selskapet sysselsetter et team på ca. 40 hardtarbeidende ansatte, fra 10 forskjellige nasjonaliteter, inkludert håndplukkede eksperter innen KYC og teknologi.

Invidem opptrer uavhengig og er tilgjengelig for alle virksomheter som krever generell og kompatibel KYC -informasjon. Tjenesten leveres til Danmark, Finland, Norge og Sverige.